ANASAYFA  |  TGUB HAKKINDA  |  ÜYE KURULUŞLAR  |  GENEL BİLGİLER  |  TEKNİK BİLGİLER  |  SIK SORULAN SORULAR  |  SİTE HARİTASI  |  İLETİŞİM  |  LİNKLER
 
Standartlar

TS EN 771-4’E UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞ DONATISIZ GAZBETON YAPI MALZEMELERİ İLE İLGİLİ STANDARTLAR

TS EN 771-4 Kâgir birimler - Özellikler - Bölüm 4: Gazbeton kâgir birimler
Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units

TS EN 680 Gazbeton-Kuruma Büzülmesi Tayini
Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete

TS EN 772-1 Kagir Birimler- Deney Metotları- Bölüm 1: Basınç Dayanımının Tayini Methods of test for masonry units- Part 1: Determination of compressive strength

TS EN 772-10 Kagir Birimler- Deney Metotları- Bölüm 10: Kireç Kumtaşı ve Gazbeton Birimlerde Rutubet Muhtevası Tayini
Methods of test for masonry units- Part 10: Determination of moisture content of calcium silicate and autoclaved aerated concrete units

TS EN 772-11 Kâgir birimler - Deney metotları - Bölüm 11: Betondan, yapay ve doğal taştan yapılmış kâgir birimlerde kapiler su emme ve kil kâgir birimlerde ilk su emme hızının tayini
Methods of test for masonry units Part 11: Determination of water absorption of aggregate concrete manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action on the initial rate of water absorption of clay masonry units

TS EN 772-13 Kağir birimler - Deney metotları - Böüm 13: Kagir birimlerin net ve brüt kuru birim hacim kütlelerin tayini (Doğal taş hariç)
Methods of test for masonry units- Part 13: Determination of net and gross dry density of masonry units (except for natural stone)

TS EN 772-16 Kağir birimler - Deney metotları - Bölüm 16: Boyutların tayini
Methods of test for masonry units- Part 16:Determination of dimensions

TS EN 772-20 Kagir birimler - Deney metotları - Bölüm 20: Agrega, kuma taş ve doğal taş ile imal edilmiş kagir birimlerin yüzey düzgünlüğü tayini
Methods of test for masonry units- Part 20: Determination of flatness of faces of agrregate concrete manufactured stone and natural stone masonry units

TS EN 998-2 Kâgir harcı - Özellikler - Bölüm 2: Kâgir harcı
Specification for mortar for masonry - Part 2: Masonry mortar

TS EN 1052-3 Kâgir - Deney metotları - Bölüm 3 : Başlangıç kayma dayanımının tayini
Methods of test for masonry – Part 4 : Determination of initial shear strength

TS EN 1745 Kâgir ve kâgir mamulleri - Tasarım ısıl değerlerinin tayini metotları
Masonry and masonry products - Methods for determining design thermal values

TS EN 1996-1-1 Eurocode 6: Kagir Yapıların Tasarımı- Bölüm 1-1: Donatılı ve Donatısız Kagir Yapılar için Genel Kurallar
Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

TS EN 13501-1 Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları, Yangın Sınıflandırması Bölüm 1: Yangın Karşısındaki Davranış Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma
Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

TS EN ISO 12572 Binalarda Kullanılan Malzemelerin ve Ürünlerin Higrotermal Performansı- Su Buharı Aktarımı Özelliklerinin Belirlenmesi
Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001)

EN 12602*’YE UYGUN OLARAK İMAL EDİLMİŞ DONATILI GAZBETON YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ STANDARTLAR

EN 12602* Donatılı Gazbeton Yapı Elemanları
Prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete

TS EN 678 Gaz ve Köpük Beton-Kuru Yoğunluk Tayini
Determination of the Dry Density of Autocloved Aerated Concrete

TS EN 679 Gazbeton - Basınç dayanımı tayini
Determination of the compressive strength of autoclaved aerated concrete

TS EN 680 Gazbeton-Kuruma Büzülmesi Tayini
Determination of the drying shrinkage of autoclaved aerated concrete
TS EN 772-16 Kağir birimler - Deney metotları - Bölüm 16: Boyutların tayini
Methods of test for masonry units- Part 16:Determination of dimensions

TS EN 772-20 Kagir birimler - Deney metotları - Bölüm 20: Agrega, kuma taş ve doğal taş ile imal edilmiş kagir birimlerin yüzey düzgünlüğü tayini
Methods of test for masonry units- Part 20: Determination of flatness of faces of agrregate concrete manufactured stone and natural stone masonry units

TS EN 989 Gaz Beton-Donatı Çubuklarının Aderans Davranışının Sıyırma Deneyi ile Tayini
Determination of the bond behaviour between reinforcing bars and autoclaved aerated concrete by the "push-out" test

TS EN 990 Gazbeton ve gözenekli hafif beton - Donatının korozyon korumasının doğrulanması - Deney metotları
Test methods for verification of corrosion protection of reinforcement in autoclaved aerated concrete and lightweight aggregate concrete with open structure

TS EN 991 Gazbeton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Önyapımlı Bileşenlerin Boyutlarının Tayini
Determination of the dimensions of prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure

TS EN 1351 Gazbeton-Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini
Determination of Flexural strength of auto laved aerated concrete

TS EN 1352 Gazbeton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Basınç Altında Statik Elastisite Modülü Tayini
Determination of static modulus of elasticity under compression of autoclaved aerated concrete or light weight aggregate concrete with open structure

TS EN 1353 Gazbeton-Rutubet Muhtevası Tayini
Determination of moisture content of autoclaved aerated concrete

TS EN 1355 Gazbeton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Basınç Altında Sünme Tayini
Determination of creep strains under compression of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure

TS EN 1356 Gazbeton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Önyapımlı Donatılı Bileşenlerin Yanal Yükler Altında Performans Deneyi
Performance test for prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under transverse load

TS EN 1737 Gazbeton ve Hafif Agregalı Gözenekli Betondan Yapılmış Önyapımlı Bileşenler- Hasır ve Kafes Donatıların Kaynaklı Bileşim Yerlerinde Kayma Dayanımı Tayini
Determination of shear strength of welded joints of reinforcement mats or cages for prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure

TS EN 1738 Gazbetondan Yapılmış Donatılı Bileşenler- Donatıdaki Gerilmelerin Yüksüz Durumda Tayini
Determination of steel stresses in unloaded reinforced components made of autoclaved aerated concrete

TS EN 1739 Gazbeton veya gözenekli hafif betondan yapılmış önyapımlı bileşenler - Bileşenler arasındaki derzlerle derz düzlemindeki kuvvetlere karşı kayma dayanımının tayini
Determination of shear strength for in-plane forces of joints between prefabricated components of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure

TS EN 1740 Gazbeton veya Hafif Agregalı Gözenekli Betondan Yapılmış Önyapımlı Donatılı Bileşenler- Hakim Şeklinde Boyuna Doğrultuda Yüklere Maruz Bileşenlerde (Düşey Bileşenler) Performans Deneyi
Performance test for prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under predominantly longitudinal load (vertical components)

TS EN 1741 Gazbeton veya Hafif Agregalı Gözenekli Betondan Yapılmış Önyapımlı Bileşenler- Bileşenler Arasındaki Derzlerde Düzlem Dışı Kuvvetlere Karşı Kayma Dayanımının Tayini
Determination of shear strength for out-of-plane forces of joints between prefabricated components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure

TS EN 1742 Gazbeton veya Hafif Agregalı Gözenekli Betondan Yapılmış Önyapımlı Bileşenler- Çok Tabakalı Bileşenlerin Farklı Tabakaları Arasındaki Kayma Dayanımının Tayini
Determination of shear strength between different layers of multilayer components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure

TS EN 1992-1-1 Eurocode 2: Beton Yapıların Projelendirmesi - Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları
Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

TS EN 12269-1 Donatı Çeliği ile Gazbeton Arasındaki Aderans Davranışının "Kiriş Deneyi" İle Tayini Bölüm 1:Kısa Süreli Deney
Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the "beam test"- Part 1: Short term test

TS EN 12269-2 Donatı çeliği ile gazbeton arasındaki bağ davranışının tayini - Kiriş deneyi ile - Bölüm 2: Uzun süreli deney
Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the "beam test" - Part 2: Long term test

TS EN 12664 Yapı Malzemeleri ve Ürünlerinin Isıl Performansı- Mahfazalı Sıcak Plâka ve Isı Akış Sayacı Metotları İle Isıl İşlem Direncinin Tayini- Orta ve Düşük Isıl Dirençli Kuru ve Nemli Mamuller
Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Dry and moist products of medium and low thermal resistance

TS EN 13501-1 Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanları, Yangın Sınıflandırması Bölüm 1: Yangın Karşısındaki Davranış Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma
Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using data from reaction to fire tests

TS EN 13501-2 Yapı Mamulleri ve Yapı Elemanlarının Yangın Sınıflandırması Bölüm 2 : Yangına Dayanım Deneylerinin Verilerini Kullanarak Sınıflandırma-Havalandırma Sistemleri Hariç
Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using data from fire resistance tests, excluding ventilation services

TS EN 15361 Gazbetondan yapılmış donatılı önyapımlı bileşenler - Korozyondan koruma kaplamasının, enine doğrultudaki ankraj çubuklarının ankraj kapasitesine etkisinin tayini
Determination of the influence of the corrosion protection coating on the anchorage capacity of the transverse anchorage bars in prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete

TS EN ISO 354 Akustik - Çınlama odasında ses absorpsiyonunun ölçülmesi
Acoustics - Measurement of sound absorption in a reverberation room

TS EN ISO 140-6 Akustik - Yapılarda Ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi - Bölüm 6: Zeminlerin Darbe Ses Yalıtımının Laboratuvar Ölçmeleri
Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building element - Part 6: Laboratory measurements of impact sound insulation of floors

TS 2381-1 EN ISO 717-1/A1 Akustik - Yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının değerlendirilmesi - Bölüm 1: Hava ile yayılan sesin yalıtımı
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation - Amendment 1: Rounding rules related to single number ratings and single number quantities

TS 2381-2 EN ISO 717-2 Akustik - Bina elemanları ve binalarda ses yalıtımının değerlendirilmesi - Bölüm 2: Darbe ses yalıtımı
Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation

TS EN ISO 6946 Yapı bileşenleri ve yapı elemanları - Isıl direnç ve ısıl geçirgenlik hesaplama metodu
Building components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method

TS EN ISO 10456 İnşaat Malzeme Ve Mamulleri - Beyan Ve Tasarım Termal Değerlerinin Tayini İçin Metotlar
Building materials and products - Procedures for determining declared and design thermal values

TS EN ISO 12572 Binalarda Kullanılan Malzemelerin ve Ürünlerin Higrotermal Performansı- Su Buharı Aktarımı Özelliklerinin Belirlenmesi
Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission properties (ISO 12572:2001)

TS EN ISO 140-3 Akustik-Yapılarda ve Yapı Elemanlarında Ses Yalıtımının Ölçülmesi-Bölüm 3: Yapı Elemanlarında Havada Yayılan Ses Yalıtım Değerinin Laboratuvarda Ölçülmesi

Acoustics-Measurement Of Sound Insulation In Buildings And Of Building Elements Part 3: Laboratory Measurements Of Airborne Sound Insulation Of Building Elements

Henüz TSE tarafından Türkçe çevirisi yapılmayan standartlar:

EN 15304 Determination of the freeze-thaw resistance of autoclaved aerated concrete.

EN 10080 Steel for the reinforcement of concrete – Weldable reinforcing steel – General

ISO 4356 Bases for the desing of structures – Deformations of buildings at the serviceability limit states.

ISO 12491 Statistical methods for quality control of building materials and components.

* EN 12602 Türkiye'de yayımlanarak yürürlüğe girinceye kadar TS 453/Temmuz 2006 Önyapımlı (prefabrike), donatılı
gazbeton yapı elemanları standardı geçerli olacaktır.

 
GAZBETON ÜRÜN YELPAZESİ
 
 • Blok Ürünler

 •        
 • Duvar Blokları
 •        
 • Asmolen Blokları
 •        
 • Yalıtım Plakları
 •  
 • Donatılı Elemanlar

 •        
 • Duvar Elemanları
 •        
 • Çatı Elemanları
 •        
 • Döşeme Elemanları
 •        
 • Lento ve Söveler
 •  
 • Tamamlayıcı Ürünler

 •        
 • Duvar Örgü Tutkalı
 •        
 • Onarım Harcı
 •  
 • Yardımcı Malzemeler

 •        
 • Gazbeton El Aletleri
 •        
 • Duvar Bağlantı Elemanları
 •        
 • Donatılı Montaj Aparatları
 • © 2009